Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

souvenirs
3984 0072 390

May 31 2015

souvenirs
Zapłacę każdą cenę, by znowu móc Cię mieć.

May 30 2015

souvenirs
8219 6c81 390
Reposted byelentarie elentarie
souvenirs
2558 8c99 390
Reposted fromthinredline thinredline
souvenirs
0341 d177 390
Reposted fromthinredline thinredline
souvenirs
0815 88b2 390
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viaMerrry98 Merrry98
souvenirs
souvenirs
1773 7bd1 390
Reposted fromlambadada lambadada viaMerrry98 Merrry98
souvenirs
Nie czyń priorytetu z kogoś, kto ma Cię tylko za opcję.

April 11 2015

souvenirs
Podobał mi się jego zapach. Zapach, który sugerował, że wszystko może się zdarzyć.
Reposted bythinredlinezoria
souvenirs
2169 8c32 390
Reposted frompyysia pyysia viasmutnazupa smutnazupa
souvenirs
Uwierz, wytrzymaj, umiesz zatrzymać rezygnację
i zrezygnować z niej, zamiast rezygnować z nas.
Nie trać mnie, nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
— Bisz
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viasmutnazupa smutnazupa
souvenirs
4109 a177 390
souvenirs
Trudno czekać na coś co wiesz, że może nigdy nie nastąpić. Ale jeszcze trudniej zrezygnować, gdy wiesz, że to wszystko czego pragniesz. 
— ..

April 09 2015

souvenirs
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.
I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.
To proste.
Nie proś. Bierz.
Nie pytaj. Działaj.
Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.
I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.
— Piotr C., 'Pokolenie Ikea'
Reposted bythisisntrealityMirrrr96

April 08 2015

souvenirs
Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jak Twoje.
— ..
souvenirs
4770 7bb5 390
Reposted fromfoina foina viaminiatura miniatura
souvenirs
souvenirs
Jeśli jest Ci ciężko.. nie poddawaj się. Podnieś głowę do góry, ponad wszystkimi i pokaż im, że nie jesteś takim śmieciem za jakiego cię mają. Że tak na prawdę jesteś więcej wart od nich.
— własne słowa...

April 05 2015

souvenirs
Mogę dać Ci wszystko, być Tobie tak bliskim
I chcę tylko Ciebie w zamian, bo to Ty jesteś tym wszystkim.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl