Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

souvenirs
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
souvenirs

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

souvenirs
1895 01ad

September 14 2017

souvenirs
to
czego warto się trzymać
nie pozwoliłoby ci odejść
— Mleko i miód

September 12 2017

souvenirs
souvenirs
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viastarryeyed starryeyed
souvenirs
1774 2eec
Posłuchaj skarbie, chcę cię na serio...
Reposted byInfelice Infelice

July 20 2017

souvenirs
4141 836a
Mógł zrobić jeden krok by mnie mieć. Nie zrobił.
souvenirs
8951 4e18
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaAllyChangingWorld AllyChangingWorld

July 16 2017

souvenirs
1592 099b
Dotyk jego warg sprawił, że się uśmiechnęłam, a ten uśmiech pozostał ze mną na długo.
Reposted bynailini nailini

July 15 2017

souvenirs
1267 e2dd
Reposted bymisne misne

July 13 2017

souvenirs
3359 e199
Reposted frompeper peper viastarryeyed starryeyed
souvenirs
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viastarryeyed starryeyed
souvenirs
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viaSkydelan Skydelan
souvenirs
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura
souvenirs
2918 0a3e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
souvenirs
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viadailylife dailylife

July 11 2017

souvenirs
7155 13c8

July 09 2017

souvenirs
Ludzie mówią, że miłość jest bezwarunkowa, ale to nie prawda, a nawet gdyby była, to nigdy nie za darmo. Zawsze wiąże się z jakimiś oczekiwaniami. Wszyscy chcą czegoś w zamian. Jakby wymagali, żeby ta druga osoba była szczęśliwa, przez co automatycznie staje się odpowiedzialna za ich szczęście, bo nie mogą być szczęśliwi, póki ona nie będzie szczęśliwa.
— Katja Millay – Morze spokoju
souvenirs
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl